Obieg

Wszystkie dokumenty
W zakładce Wszystkie dokumenty widoczne jest zestawienie dokumentów wraz ze statusami ( status odpowiada zakładkom w których aktualnie dokument znajduje się...
wt, 5 Lip, 2022 o 10:53 RANO
Recepcja
W zakładce Recepcja znajdują się tylko dokumenty wprowadzone przez użytkownika o roli “recepcja” oraz w statusie “recepcja”. Po najechaniu na wers z konkre...
wt, 5 Lip, 2022 o 10:55 RANO
Opis i Alokacje
W zakładce Opis i Alokacja dostępne są dokumenty, które właśnie zostały dodane do obiegu i mają przypisanego właściciela. Jest to każdy dokument wprowadzony...
wt, 5 Lip, 2022 o 11:01 RANO
Akcept merytoryczny
Znajdują się tutaj   dokumenty ze statusem akcept merytoryczny sprawdzone i przeniesione z zakładki Opis i alokacja. Na dokumencie tym pojawiają się trzy pr...
wt, 5 Lip, 2022 o 11:05 RANO
Akcept finansowy
Znajdują się tutaj wszystkie dokumenty, które zostały sprawdzone i zatwierdzone pod kątem merytorycznym. Po najechaniu kursorem na dokument widoczne są czte...
wt, 5 Lip, 2022 o 11:08 RANO
Zaakceptowane
W tej zakładce znajdują się wszystkie dokumenty zatwierdzone pod kątem merytorycznym i finansowym. Na tym etapie możliwe jest tylko sprawdzenie historii obi...
czw, 30 Cze, 2022 o 11:04 RANO
Panel kontrolny
W zakładce tej znajduje się informacja zbiorcza dotycząca każdej z wcześniej omawianych zakładek  
czw, 30 Cze, 2022 o 11:05 RANO
Grupy
Określenie uprawnień użytkowników odnośnie akceptacji dokumentów pod kątem merytorycznym i finansowym dokonuje się w zakładce Grupy Po nakierowa...
wt, 5 Lip, 2022 o 11:14 RANO
Odrzucone
W zakładce tej znajdują się dokumenty, które zostały odrzucone z Recepcji oraz Akceptu merytorycznego. Takie dokumenty nie będą uwzględniane w alokacjach n...
wt, 5 Lip, 2022 o 11:16 RANO