W tej zakładce znajdują się wszystkie dokumenty zatwierdzone pod kątem merytorycznym i finansowym. Na tym etapie możliwe jest tylko sprawdzenie historii obiegu dokumentu. Jest to status końcowy i z tego miejsca nie można już manipulować dokumentem w obiegu.