W zakładce Recepcja znajdują się tylko dokumenty wprowadzone przez użytkownika o roli “recepcja” oraz w statusie “recepcja”.

Po najechaniu na wers z konkretnym dokumentem pojawiają się trzy przyciski akcji: Historia, Skieruj oraz OdrzućHistoria - przedstawia całą historię dokumentu od momentu jego trafienia do obiegu dokumentów.

Skieruj - Poprzez kliknięcie na ten przycisk dokument zostaje automatycznie przeniesiony do zakładki Opis i Alokacja, po wcześniejszym wyborze aktywnego Użytkownika z listy do którego skierujemy dokument

Odrzućwybranie tego przycisku spowoduje odrzucenie dokumentu z obiegu i alokacji na budżety