Określenie uprawnień użytkowników odnośnie akceptacji dokumentów pod kątem merytorycznym i finansowym dokonuje się w zakładce Grupy
Po nakierowaniu kursora na odpowiedni parametr np. Akceptujący finansowo należy wybrać przycisk Edytuj i określić, którzy z użytkowników będą mogli akceptować dokumenty finansowo/ merytorycznie

Po lewej stronie są widoczni wybrani użytkownicy, po prawej wszyscy dostępni w systemie do dodania.

- Akceptujący to faktyczne osoby uprawnione do wykonywania akceptacji na kroku, wybór spośród osób, które mają rolę: właściciel, admin, CFO.

- Przypisani do grupy lista osób, które są uprawnione, aby dokument kierować do akceptacji w danym kroku, czyli osoby, które mogą wskazywać "akceptującego", ale nie mogą wykonać akceptacji.

Wprowadzone dane należy zaakceptować przyciskiem Zapisz