Znajdują się tutaj wszystkie dokumenty, które zostały sprawdzone i zatwierdzone pod kątem merytorycznym. Po najechaniu kursorem na dokument widoczne są cztery przyciski akcji:

- Akcept do zapłaty

- Cofnij - powrót do zakładki Akcept merytoryczny

- Odrzuć - wybranie tego przycisku spowoduje odrzucenie dokumentu z obiegu i alokacji na budżety  

- Historia-  przedstawia całą historię dokumentu od momentu jego trafienia do obiegu dokumentów.Po wyborze przycisku Akcept do zapłaty następuje automatyczne przekierowanie do Alokacji. Z tego poziomu dokument można przenieść do zakładki Opis i alokacja aby go ponownie zlecić do obiegu lub Zaakceptować finansowo, wówczas zostanie przeniesiony do zakładki Zaakceptowane.