W zakładce tej znajdują się dokumenty, które zostały odrzucone z Recepcji oraz Akceptu merytorycznego.

Takie dokumenty nie będą uwzględniane w alokacjach na budżety. 

Dokumenty z zakładki odrzucone można ponownie przywrócić do obiegu dokumentów i alokacji za pomocą akcji przywróć dostępnej w tej zakładce dla uprawnionych osób.