Znajdują się tutaj   dokumenty ze statusem akcept merytoryczny sprawdzone i przeniesione z zakładki Opis i alokacja. Na dokumencie tym pojawiają się trzy przyciski akcji:

- Akcept merytoryczny

- Cofnij -  powrót do zakładki Opis i alokacja

- Historia - przedstawia całą historię dokumentu od momentu jego trafienia do obiegu dokumentów. Po wybraniu przycisku Akcept merytoryczny następuje automatyczne przekierowanie do Alokacji gdzie dokument można cofnąć do zakładki Opis i alokacja, zaakceptować merytoryczne lub finansowoPo wybraniu przycisku Zaakceptuj merytorycznie, pojawia się okno gdzie należy wybrać Użytkownika odpowiedzialnego za akceptacje dokumentów pod kątem merytorycznym ( jeśli nie został wcześniej wybrany w zakładce Ustawienia)Po wykonaniu tych czynności dokument zostaje automatycznie przeniesiony do zakładki Akcept Finansowy