Start a new topic

Wprowadzanie skanów dokumentów

pole numer dokumentu przy wprowadzaniu skanów powinno być puste a tekst "Wprowadź ze skanu" powinno być w placeholder tego pola - do czasu wprowadzenia poprawnego tekstu widnieje ten właśnie napis.


Weryfikacja wymagalności tego pola + placeholder + obcięcie białych znaków na polu pomoże ogarnąć sytuację iż klienci przeoczają to pole wprowadzając skan bo jest już wypełnione tekstem którego tam być nie powinno czyli "Wprowadź ze skanu".


Powoduje to księgowanie bez poprawnych numerów dokumentów.


Mała zmiana a bardzo ułatwi pracę.

1 Comment

a czy "Zespół mOrganizer Finansów" może odnieść się do tego pomysłu? czy wprowadzenie wymagalności pola i przeniesienie tekstu z pola value do placeholder jest do zrobienia?


Pozdrawiam

Sebastian

Login or Signup to post a comment