Start a new topic

Funkcja "Cofnij" dla wszystkich operacji

Czasem zdarza się niedokładnie kliknąć albo zrobić jakiś inny błąd – jak w każdym programie powinna być dostępna funkcja "Cofnij", przynajmniej dla ostatniej operacji.


1 person likes this idea
Login or Signup to post a comment