Start a new topic

Nowy szablon zakupu - "mieszany" (wyposażenie/zakup towarów handlowych)

Utworzenie szablonu zakupu tak, aby można było zaksięgować jedną fakturę od sprzedawcy do KPiR w poz. 10, 11 i 13. Obecnie są dostępne dwa szablony dla zakupu (wypisałem podstawowe pozycje):

1) KOSZT - Narzędzia, przybory, sprzęt, pomoce naukowe
a) pozycja - wyposażenie (KPiR poz. 13),
b) pozycja - Transport krajowy (KPiR poz.13).

2) ZAKUP - Zakup towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży
a) pozycja - Zakup towarów i materiałów - (KPiR poz. 10)
b) pozycja - Transport towarów handlowych - (KPiR poz. 11)

Chodzi o stworzenie hybrydy obu tych szablonów.

Przykład:
Dokonałem zakupu na jedną fakturę narzędzi, z których część jest moim kosztem (narzędzia wchodzące w skład wyposażenia - księgowane szablonem o nazwie KOSZT - poz. wyposażenie) oraz część jest przeznaczona na odsprzedanie (księgowanie szablonem o nazwie ZAKUP - poz. zakup towarów i materiałów).
Wyposażenie w KPiR wchodzi do poz. 13 (pozostałe wydatki - wraz z kosztami transportu), a zakup towarów handlowych w poz. 10 oraz 11 (jeżeli były koszty uboczne, np. transport).

Obecne sugestie są, aby księgować jedną fakturę dwukrotnie dodając jakiś wyróżnik do nazwy faktury (część jako KOSZT, pozostałość jako ZAKUP), ale spowoduje to utworzenie w rejestrze VAT faktury, która nie istnieje u sprzedawcy. Pojawi się nieznana faktura w JPK VAT i kontrola US gotowa ;D.

Sytuacja takiego księgowania była by dopuszczalna wtedy, gdy była by możliwość rejestrowania faktury osobno do KPiR (tu by można było rozbić na dwie faktury dodając wyróżnik [księgujemy kwoty netto] oraz opisać to rozbicie w KPiR.), a następnie pod jedną pozycją (właściwy numer faktury) księgujemy tylko do rejestru VAT. Ale takiej możliwości nie ma.


1 person likes this idea
Login or Signup to post a comment