Start a new topic

Ujemne różnice kursowe

Witam,


Bardzo proszę o dodanie możliwości wprowadzenia rzeczywiście poniesionych kosztów w ramach kosztów w walucie obcej, np. kwota pobrana z karty kredytowej, na podstawie której system dodawałby DW wynikający z ujemnych różnic kursowych. 


Pozdrawiam,


Krzysztof A.

1 Comment

Witam ponownie,


Proponuję taką samą funkcjonalność również dla przychodów w walucie obcej.


Pozdrawiam,


Krzysztof A.

Login or Signup to post a comment