Start a new topic
Implemented

Dodanie możliwość usunięcia skanu dokumentu

Przydałaby się możliwość usunięcia skanu dokumentu w przypadku usunięcia dokumentu wydatku bez uprzedniego usunięcia związanego z nim skanu. Skan taki pozostaje na liście skanów i nie można z nim nic zrobić (poza jego pobraniem) co wydaje mi się niepotrzebne.

1 Comment

Opcja jest dostępna w systemie.

Login or Signup to post a comment