Commencer un nouveau sujet
Mis en œuvre

Dodanie możliwość usunięcia skanu dokumentu

Przydałaby się możliwość usunięcia skanu dokumentu w przypadku usunięcia dokumentu wydatku bez uprzedniego usunięcia związanego z nim skanu. Skan taki pozostaje na liście skanów i nie można z nim nic zrobić (poza jego pobraniem) co wydaje mi się niepotrzebne.

1 commentaire

Opcja jest dostępna w systemie.

Connexion ou Inscription pour poster un commentaire