Commencer un nouveau sujet

Walidacja daty wystawienia/sprzedaży faktury

Proszę aby system nie pozwalał wystawić faktury gdzie data wystawienia lub sprzedaży odwołuje się do zamkniętego okresu księgowego - pozwoli to na uniknięcie błędów księgowych


Panie Krzysztofie,


Funkcjonalność ta pozwala użytkownikom wystawiać dokumenty korygujące do zamkniętych okresów rozliczeniowych w związku z tym system pozwala księgować dokumenty. Należy dokładnie sprawdzać daty z jakimi są wystawiane dokumenty przed ich zaksięgowaniem.

Tyle, że - jak przekonałem się na własnej skórze - takie korekty wpływają na rozliczenia zamkniętych okresów także raczej przed utworzeniem takiej korekty trzebaby otworzyć korygowany okres a nie być potem zaskoczonym, że pomimo wybrania niezamkniętego okresu księgowania dla korekty, jej data powoduje zmiany w okresach zamkniętych.

Panie Krzysztofie,


Księgowanie takie nie jest błędem, ponieważ korekta powinna dotyczyć okresu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Connexion ou Inscription pour poster un commentaire