Start a new topic

Delegacje

Witam,


Proszę o dodanie funkcjonalności delegacji, aby system automatycznie, na podstawie podanych dat początku i końca delegacji, wyliczał dietę i dodawał pozycję do KPiR.

1 Comment

Witam

Panie Krzysztofie   zagląda Pan tu czasem  ????

Ja się  doprosić nie mogę  

aby   np    ZUS właściciela uwzgledniał np jego okres chorobowego     -    a Pan  tu takie  wygórowane życzenia zgłasza   ...................delegacje  .  :-)  To naprawdę życzenia z górnej półki :-)

Żatuję  ..............................  :-)

Login or Signup to post a comment