Start a new topic

Nazwa pliku faktur przesyłanych mailem

Nazwa faktur przesyłanych automatycznie jest inna niż nazwa faktur pobieranych przez "Pobierz PDF" - dobrze byłoby, gdyby nazwa faktury wysyłanej e-mailem była identyczna z jej numerem, podobnie jak w przypadku "Pobierz PDF".


2 people like this idea
Login or Signup to post a comment