Start a new topic

Okresy aktualizacji historii transakcji w Asystencie Finansowym

 Biorąc pod uwagę duże opóźnienia pomiędzy danymi z transakcji z konta a historią transakcji w Asystencie Finansowym przydałaby się informacja w tym miejscu o najbliższym czasie aktualizacji historii transakcji.


2 people like this idea
Login or Signup to post a comment