Start a new topic

Skalowanie szerokości kolumn z danymi w zakładce 'Faktury'

Dlaczego nie można skalować wedle własnych potrzeb szerokością poszczególnych kolumn w zakładce 'Fakturowanie' ? Zdecydowanie taka możliwość byłaby wskazana.

Login or Signup to post a comment