Start a new topic

Eksportowanie danych z faktur z wybranego zakresu do EXCELA

Czy można się spodziewać opcji eksportowania do Excela zestawienia faktur z wybranego okresu ??? Na takim zestawieniu powinny być numery faktur, kontrahenci, produkty, ceny, daty wystawienia, itp..

Login or Signup to post a comment