Start a new topic

Brak możliwości podglądu faktury z poziomu zakładki 'Kontrahenci'

Jeśli dla danego kontrahenta wystawiłem X faktur, będąc w zakładce kontrahenci, powinienem móc każdą z tych faktur wyświetlić, natomiast mam jedynie same numery faktur.

Login or Signup to post a comment