Start a new topic

Pole Uwagi - widoczność z poziomu zakładki 'Faktury'

Uważam, iż przeglądając faktury z zakładce 'Faktury', rozwijając daną fakturę  powinna być dostępna zawartość pola 'Uwagi'. Na razie te informacje nie są widoczne, dopóki się nie wydrukuje faktury.

Login or Signup to post a comment