Start a new topic

Generowanie faktur

Dlaczego nie można wyświetlać na jednej stronie większej liczby faktur niż 10 ??

Dlaczego nie można jednym kliknięciem wygenerować faktur z całego miesiąca, tylko trzeba wyklikiwać po 10 szt. co gorsza, często w jednej z tych dziesiątek jest jakiś problem z wydrukiem którejś z faktur i trzeba szukać tej która jest 'problematyczna'.

Login or Signup to post a comment