Start a new topic

Możliwość wyboru języka faktury

Faktura dla kontrahenta z zagranicy jest wystawiana w dwóch językach: polskim i angielskim. Jest to niezwykle przydatna funkcjonalność, bardzo ją sobie cenię, jednak to nie wystarcza. Mam konrahenta z Polski, gdzie w zarządzie spółki tylko jedna osoba mówi po Polsku i klient zarzyczył sobie fakturę dwujęzyczną.


Niestety "inteligentny" mechanizm SuperKsięgowej nie pozwala na wystawienie faktury dwujęzycznej dla kontrahenta z Polski. Czy mogliby Państwo dodać możliwość wyboru języka faktury przy jej wystawianiu?


5 people like this idea
Login or Signup to post a comment