Start a new topic

Potwierdzenie wysłania faktur.

Może powinno być potwierdzenie wysłania faktury, jeżeli dojdzie do windykacji to nie mamy żadnej informacji gdzie komu kiedy została wysłana.


3 people like this idea
1 Comment

Bardzo dobry pomysł. Może nawet jakiś rejestr wysłanych faktur e-mailem. Raz jak kontrahent mi się spóźnił z płatnością to zwątpiłem, czy aby na pewno wysłałem do niego fakturę.


Jestem za.


1 person likes this
Login or Signup to post a comment