Start a new topic
Implemented

Faktury dla Jednostki Samorządu Terytorialnego

System nie został dostosowany do wystawiania faktur dla Jednostki Samorządu Terytorialnego który obowiązuje od 2017-01-01 może czas to zrobić?


"W polu ‘’Nabywca’’ powinna być wpisana gmina, ponieważ ona jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w urzędzie skarbowym jako „ czynny podatnik VAT”. W polu ‘’Odbiorca’’ powinna być uzupełniona jednostka lub zakład budżetowy gminy."


Problem jest jeżeli chcemy fakturować kilka placówek oświatowych dla jednego samorządu.


Można i tak robię sprawdza się przy jednym odbiorcy, przy większej liczbie mamy totolotek jak trafić w prawidłowego odbiorcę bo przy wystawianiu faktur nie widać odbiorcy a nabywca jest ten sam. 

można to zrobić poprzez dodanie PŁATNIKA w kontrahencie 

Login or Signup to post a comment