Start a new topic
Implemented

JPK w pozostałych strukturach (poza JPK VAT)

Od 1 lipca jesteśmy zobligowani do dostarczania na wezwanie urzędu dokumentacji JPK innej niż Vat czy Państwa program nam to umożliwi?


Witam,


Dziękuję za zgłoszenie. JPK FA/JPK KPiR - będą dostępne w systemie, zgodnie z wymogami przepisów

Jutro jest 25 sierpnia, obowiązek powstaje, a w systemie nie można nadal wygenerować JPK FA i JPK KPiR. 

Login or Signup to post a comment