Kluczowym dla poprawnego wystawienia faktur jest poprawne skonfigurowanie mKsięgowości oraz wybranie właściwego szablonu. W systemie dostępnych jest kilka głównych szablonów:  • Faktura sprzedaży - dla podatników VAT rozliczających się na KPiR
  • Faktura bez VAT - dla przedsiębiorców nie zgłoszonych na VAT rozliczających się na KPiR
  • Sprzedaż - ryczałt - dla podatników VAT rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym
  • Sprzedaż - ryczałt - bez VAT - dla przedsiębiorców nie zgłoszonych na VAT rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym
  • Faktura zaliczkowa - po wystawieniu podpowie się ona do zaznaczenia, gdy wystawiając fakturę końcową (szablon Faktura sprzedaży) wybierzemy tego samego kontrahenta.Jeśli na wystawionej fakturze  widnieje kilka pozycji dokumentu,  podsumowanie Wartość  VAT  jest liczone jako kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.Podstawę prawną stanowi Art. 106e ust.1 pkt 14  Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Użytkownik nie ma możliwości zmiany sposobu księgowania  na inny niż wyżej podany .