Faktura sprzedaży - dla podatników VAT rozliczających się na KPiR  


Faktura bez VAT - dla przedsiębiorców nie zgłoszonych na VAT rozliczających się na KPiR  


Sprzedaż - ryczałt - dla podatników VAT rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym  


Sprzedaż - ryczałt - bez VAT - dla przedsiębiorców nie zgłoszonych na VAT rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym  


Faktura zaliczkowa  


Księgowanie transakcji zagranicznych  


Podsumowanie na fakturze  


Edycja i kasowanie faktury  
 
 

Kluczowym dla poprawnego wystawienia faktur jest poprawne skonfigurowanie Systemu oraz wybranie właściwego szablonu. W systemie dostępne szablony widoczne są w zakładce Przychody/Dodaj przychód. Klikając obok lupy w polu Wyszukaj rozwinie się lista dostępnych szablonów.   


 

Podczas wystawiania faktury należy:   

 • wprowadzić kontrahenta   
 • wprowadzić numer dokumentu ( zazwyczaj naliczany jest narastająco wg. wybranej sekwencji)
   
   
 • wprowadzić daty wystawienia i sprzedaży oraz odpowiedni okres księgowy   
 • uzupełnić opis transakcji gospodarczej   
 • wybrać sposób obliczania dokumentu   
 • uzupełnić pozycje dokumentu ( Opis, cena, ilość, stawka VAT)   
 • rodzaj płatności   
 • wybrać odpowiedni numer rachunku bankowego  
 • termin płatności   
 • w polu Uwagi wpisać dodatkowe informacje  
 • wprowadzone dane zatwierdzić przyciskiem Wystaw  


Poniżej przedstawionych zostało kilka dostępnych szablonów w Systemie:
 
 Faktura sprzedaży - dla podatników VAT rozliczających się na KPiR
Faktura bez VAT - dla przedsiębiorców nie zgłoszonych na VAT rozliczających się na KPiR
Sprzedaż - ryczałt - dla podatników VAT rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym
Sprzedaż - ryczałt - bez VAT - dla przedsiębiorców nie zgłoszonych na VAT rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym
Faktura zaliczkowa


Po wystawieniu podpowie się ona do zaznaczenia, gdy wystawiając fakturę końcową (szablon Faktura sprzedaży) wybierzemy tego samego kontrahenta.Księgowanie transakcji zagranicznych


Do zaksięgowania transakcji zagranicznych należy korzystać z formularzy: Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT), Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju i poza UE, Świadczenie usług poza terytorium kraju (w UE).  Podsumowanie na fakturze


Jeśli na wystawionej fakturze  widnieje kilka pozycji dokumentu,  podsumowanie Wartość  VAT  jest liczone jako kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Podstawę prawną stanowi Art. 106e ust.1 pkt 14  Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Użytkownik nie ma możliwości zmiany sposobu księgowania  na inny niż wyżej podany.


Edycja i kasowanie faktury


W celu usunięcia faktury należy najechać na określoną pozycję - wówczas wyświetlony zostanie przycisk Cofnij zatwierdzenieKliknięcie w niego spowoduje zmianę statusu dokumentu z Zaksięgowany na Wprowadzony oraz wyświetlenie nowych przycisków - Edytuj dla poprawienia dokumentu oraz Kasuj dla jego usunięcia.