Faktura sprzedaży - dla podatników VAT rozliczających się na KPiR   


Faktura bez VAT - dla przedsiębiorców nie zgłoszonych na VAT rozliczających się na KPiR 


Sprzedaż - ryczałt - dla podatników VAT rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym 


Sprzedaż - ryczałt - bez VAT - dla przedsiębiorców nie zgłoszonych na VAT rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym 


Faktura zaliczkowa 
 

Kluczowym dla poprawnego wystawienia faktur jest poprawne skonfigurowanie Systemu oraz wybranie właściwego szablonu. W systemie dostępne szablony widoczne są w zakładce Przychody/Dodaj przychód. Klikając obok lupy w polu Wyszukaj rozwinie się lista dostępnych szablonów.  


Podczas wystawiania faktury należy:  

 • wprowadzić kontrahenta 
 • wprowadzić numer dokumentu ( zazwyczaj naliczany jest narastająco wg. wybranej sekwencji)  
 • wprowadzić daty wystawienia i sprzedaży oraz odpowiedni okres księgowy  
 • uzupełnić opis transakcji gospodarczej  
 • wybrać sposób obliczania dokumentu  
 • uzupełnić pozycje dokumentu ( Opis, cena, ilość, stawka VAT)  
 • rodzaj płatności  
 • wybrać odpowiedni numer rachunku bankowego 
 • termin płatności  
 • w polu Uwagi wpisać dodatkowe informacje 
 • wprowadzone dane zatwierdzić przyciskiem Wystaw 


Poniżej przedstawionych zostało kilka dostępnych szablonów w Systemie:
 


Faktura sprzedaży - dla podatników VAT rozliczających się na KPiR
Faktura bez VAT - dla przedsiębiorców nie zgłoszonych na VAT rozliczających się na KPiR
Sprzedaż - ryczałt - dla podatników VAT rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym
Sprzedaż - ryczałt - bez VAT - dla przedsiębiorców nie zgłoszonych na VAT rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym
Faktura zaliczkowa


Po wystawieniu podpowie się ona do zaznaczenia, gdy wystawiając fakturę końcową (szablon Faktura sprzedaży) wybierzemy tego samego kontrahenta.Jeśli na wystawionej fakturze  widnieje kilka pozycji dokumentu,  podsumowanie Wartość  VAT  jest liczone jako kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.Podstawę prawną stanowi Art. 106e ust.1 pkt 14  Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Użytkownik nie ma możliwości zmiany sposobu księgowania  na inny niż wyżej podany .