Faktura sprzedaży - dla podatników VAT rozliczających się na KPiR  

Faktura bez VAT - dla przedsiębiorców nie zgłoszonych na VAT rozliczających się na KPiR  

Sprzedaż - ryczałt - dla podatników VAT rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym  

Sprzedaż - ryczałt - bez VAT - dla przedsiębiorców nie zgłoszonych na VAT rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym  

Faktura zaliczkowa  

Księgowanie transakcji zagranicznych  

Podsumowanie na fakturze  

Edycja i kasowanie faktury  

Kody GTU  
 
 

Kluczowym dla poprawnego wystawienia faktur jest poprawne skonfigurowanie Systemu oraz wybranie właściwego szablonu.  


Dane firmy widoczne na fakturze pobierane są z zakładki Ustawienia/Firma. W celu aktualizacji danych firmy na fakturze należy zaktualizować je w zakładce Ustawienia/Firma.W celu wystawienia faktury należy przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury i kliknąć przycisk Wystaw fakturę. Klikając obok lupy w polu Wyszukaj rozwinie się lista dostępnych szablonów. 


Podczas wystawiania faktury należy:   

 • wprowadzić kontrahenta   
 • wprowadzić numer dokumentu ( zazwyczaj naliczany jest narastająco wg. wybranej sekwencji  
 • wprowadzić daty wystawienia i sprzedaży oraz odpowiedni okres księgowy   
 • uzupełnić opis transakcji gospodarczej   
 • wybrać sposób obliczania dokumentu   
 • uzupełnić pozycje dokumentu ( Opis, cena, ilość, stawka VAT)   
 • rodzaj płatności   
 • wybrać odpowiedni numer rachunku bankowego  
 • termin płatności   
 • w polu Uwagi wpisać dodatkowe informacje  
 • uzupełnić pozycję GTU

 • wprowadzone dane zatwierdzić przyciskiem Wystaw  


Poniżej przedstawionych zostało kilka dostępnych szablonów w Systemie:
 
 Faktura sprzedaży - dla podatników VAT rozliczających się na KPiR
Faktura bez VAT - dla przedsiębiorców nie zgłoszonych na VAT rozliczających się na KPiR
Sprzedaż - ryczałt - dla podatników VAT rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym
Sprzedaż - ryczałt - bez VAT - dla przedsiębiorców nie zgłoszonych na VAT rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym
Faktura zaliczkowa


Po wystawieniu podpowie się ona do zaznaczenia, gdy wystawiając fakturę końcową (szablon Faktura sprzedaży) wybierzemy tego samego kontrahenta.Księgowanie transakcji zagranicznych


Do zaksięgowania transakcji zagranicznych należy korzystać z formularzy: Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT), Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju i poza UE, Świadczenie usług poza terytorium kraju (w UE).  Podsumowanie na fakturze


Jeśli na wystawionej fakturze  widnieje kilka pozycji dokumentu,  podsumowanie Wartość  VAT  jest liczone jako kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Podstawę prawną stanowi Art. 106e ust.1 pkt 14  Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Użytkownik nie ma możliwości zmiany sposobu księgowania  na inny niż wyżej podany.


Edycja i kasowanie faktury


W celu usunięcia faktury należy najechać na określoną pozycję - wówczas wyświetlony zostanie przycisk Cofnij zatwierdzenieKliknięcie w niego spowoduje zmianę statusu dokumentu z Zaksięgowany na Wprowadzony oraz wyświetlenie nowych przycisków - Edytuj dla poprawienia dokumentu oraz Kasuj dla jego usunięcia.Kody GTU


Podczas wystawiania faktur pojawiła się możliwość wyboru typu transakcji i kodu GTU.  Funkcja ta dostępna jest na szablonach faktur sprzedaży nad przyciskiem Wystaw. Po kliknięciu na wybraną opcję zostanie wyświetlona odpowiednia lista. Szczegółowy opis transakcji znajduje się pod tym linkiem.Poniżej prezentujemy tabelę z wprowadzonymi do systemu kodami GTU. Szczegółowy opis dotyczący kodów GTU znajdą się pod tym linkiem.


KOD GTUOznaczenie niektórych dostaw towarów
GTU_01Dostawa napojów alkoholowych
GTU_02Dostawa paliw
GTU_03Dostawa oleju opałowego
GTU_04Dostawa wyrobów tytoniowych
GTU_05Dostawa odpadów
GTU_06Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich
GTU_07Dostawa pojazdów oraz części samochodowych
GTU_08Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych
GTU_09Dostawa leków oraz wyrobów medycznych
GTU_10Dostawa budynków, budowli i gruntów

Oznaczenie niektórych świadczonych usług
GTU_11Przenoszenie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12Świadczenie usług o charakterze niematerialnym
GTU_13Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej


Istnieje możliwość wprowadzenia domyślnego kodu GTU, który będzie automatycznie dołączany podczas wystawiania faktury. Należy wejść w Ustawienia i wybrać Parametry JPK V7.Domyślnie wybrana jest pozycja Brak. W momencie kliknięcia na tą pozycję zostanie wyświetlona lista zawierająca kody GTU.Po wybraniu właściwego kodu GTU należy kliknąć przycisk Zapisz.