Fakturowanie

Ręczne wpisy
W przypadku, gdy dany przychód lub wydatek nie może zostać wprowadzony żadnym z dostępnych szablonów, system oferuje funkcjonalność Ręczne wpisy. Pozwa...
śr, 12 Sie, 2020 at 11:05 RANO
Faktury cykliczne
Faktura cykliczna Faktury cykliczne - definiowanie Faktury cykliczne - edycja Faktury cykliczne - zawieszenie, odwieszenie Faktury cykliczne - usunięc...
czw, 4 mar, 2021 at 11:01 RANO
Płatnik i nabywca
W przypadku, gdy inny podmiot jest płatnikiem faktury, a inny jej nabywcą, wówczas informacje takie należy zdefiniować na profilu kontrahenta. W zakładce Fa...
pt, 19 mar, 2021 at 3:26 PO POŁUDNIU
Korekta a zmiana danych kontrahenta
Zmieniając dane kontrahenta możemy skorzystać z dwóch opcji - korekty oraz zmiany danych. Korekta - koryguje dane także na wydruku wcześniejszych faktur...
czw, 13 Cze, 2019 at 2:04 PO POŁUDNIU
Dodawanie kontrahenta
System oferuje pobieranie danych polskich kontrahentów z bazy GUS na podstawie NIP, bez konieczności ich ręcznego wprowadzania. W celu dodania kontrahenta n...
wt, 23 mar, 2021 at 10:53 RANO
Korekta faktury sprzedaży
Aby wystawić korektę do faktury sprzedaży należy: 1. Przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury 2. Kliknąć na fakturę, która będzie korygowana", wów...
wt, 23 mar, 2021 at 10:57 RANO
Księgowanie dokumentu od wartości brutto/netto
Aby skorzystać z możliwości wyboru kwoty, od której ma być obliczany dokument, należy podczas wystawiania faktury zaznaczyć wybraną opcję przy Sposobie obli...
czw, 4 mar, 2021 at 11:46 RANO
Nazwa skrócona kontrahenta
Wprowadzając kontrahenta możemy zdefiniować pełną nazwę kontrahenta oraz jego nazwę skróconą.  Wersja skrócona obejmuje 15 znaków i pozwala na szyb...
czw, 4 mar, 2021 at 11:56 RANO
Zniesienie konieczności wystawiania rachunku
W 2014 roku została zniesiona konieczność wystawiania rachunków. W związku z tym zgodnie z przepisami nie ma obowiązku zamieszczania na dokumencie nazwy fak...
czw, 13 Cze, 2019 at 12:36 PO POŁUDNIU
Termin Płatności
Podczas wystawiania faktur sprzedaży w mKsięgowości istnieje możliwość wybrania dowolnego terminu płatności, klikając na pole z zerem możemy wybrać z listy ...
czw, 4 mar, 2021 at 2:24 PO POŁUDNIU