Fakturowanie

Ręczne wpisy
W przypadku, gdy dany przychód lub wydatek nie może zostać wprowadzony żadnym z dostępnych szablonów, system oferuje funkcjonalność Ręczne wpisy. Pozwa...
śr, 12 Sie, 2020 at 11:05 AM
Faktury cykliczne
Faktura cykliczna Faktury cykliczne - definiowanie Faktury cykliczne - edycja Faktury cykliczne - zawieszenie, odwieszenie Faktury cykliczne - usunięc...
czw, 24 Wrz, 2020 at 11:55 AM
Płatnik i nabywca
W przypadku, gdy inny podmiot jest płatnikiem faktury, a inny jej nabywcą, wówczas informacje takie należy zdefiniować na kontrahencie. W zakładce Kontrahen...
pt, 26 Lip, 2019 at 2:44 PM
Korekta a zmiana danych kontrahenta
Zmieniając dane kontrahenta możemy skorzystać z dwóch opcji - korekty oraz zmiany danych. Korekta - koryguje dane także na wydruku wcześniejszych faktur...
czw, 13 Cze, 2019 at 2:04 PM
Dodawanie kontrahenta
System oferuje pobieranie danych polskich kontrahentów z bazy GUS na podstawie NIP, bez konieczności ich ręcznego wprowadzania. Należy przejść w zakładki Fa...
czw, 24 Wrz, 2020 at 11:57 AM
Korekta faktury sprzedaży
Aby wystawić korektę do faktury sprzedaży należy: 1. Przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury 2. Kliknąć na fakturę, która będzie edytowana, wówczas na...
pt, 15 Lis, 2019 at 1:15 PM
Płatnik i nabywca
W przypadku, gdy inny podmiot jest płatnikiem faktury, a inny jej nabywcą, wówczas informacje takie należy zdefiniować na kontrahencie. W tym celu należy pr...
wt, 23 Lip, 2019 at 3:57 PM
Księgowanie dokumentu od wartości brutto/netto
Aby skorzystać z możliwości wyboru kwoty, od której ma być obliczany dokument, należy podczas wystawiania faktury zaznaczyć wybraną opcję przy Sposobie obli...
czw, 23 Sty, 2020 at 2:15 PM
Nazwa skrócona kontrahenta
Wprowadzając kontrahenta możemy zdefiniować pełną nazwę kontrahenta oraz jego nazwę skróconą.  Wersja skrócona obejmuje 15 znaków i pozwala na szyb...
pt, 7 Cze, 2019 at 4:03 PM
Zniesienie konieczności wystawiania rachunku
W 2014 roku została zniesiona konieczność wystawiania rachunków. W związku z tym zgodnie z przepisami nie ma obowiązku zamieszczania na dokumencie nazwy fak...
czw, 13 Cze, 2019 at 12:36 PM