W dniu 04.07.2024 miała miejsce aktualizacja systemu, podczas której zostały wprowadzone następujące funkcjonalności:


  1. Udostępniono nowy szablon wydruku faktury - Minimalistyczny;

  2. Ujednolicenie zakładki Duplikaty;

Dostosowano zakładkę Fakturowanie/Duplikaty do pozostałych zakładek związanych z fakturowaniem;

  1. Dodano możliwość wystawienia duplikatu dla faktury skorygowanej;

  2. Udostępniono wysyłkę duplikatu faktury do kilku odbiorców;

  3. Usprawniono pracę z dokumentami;

    Wykonanie czynności na dokumencie nie powoduje przeniesienia na pierwszą stronę listy;

  1. Wprowadzono możliwość pobrania danych z GUS podczas dodawania nowego kontrahenta w zakładce Rozliczenia;

  2. Wdrożono funkcję zmiany kontrahenta po dodaniu rozliczenia w Rozrachunkach;

  3. Automatyczne oznaczanie kosztów bankowych oraz wpłat i wypłat jako rozliczone.

  4. Dodano nowe zadanie Dostarcz dokumenty do księgowej i poinformuj, że miesiąc jest gotowy do zamknięcia dla Klientów posiadających obsługę księgową;

  5. Zmiana nazwy nadawcy wiadomości SMS - cDirector.