System mOrganizer Finansów umożliwia wystawienie duplikatu faktury dla kontrahenta. W tym celu należy przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury, wybrać właściwy dokument oraz zaznaczyć opcję Duplikat:


Następnie wpisać datę (system automatycznie sugeruje aktualną) oraz wystawić dokument:
Duplikat faktury będzie widoczny w zakładce Fakturowanie/Duplikaty.
Po jego rozwinięciu dostępna jest opcja pobrania dokumentu pdf oraz wysyłki e-mailem: