Uprzejmie informujemy, że system został zaktualizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 1988). Poniżej przedstawiamy wprowadzone zmiany:


Kody GTU i typy transakcji  

Edycja parametrów JPK V7 w fakturach sprzedaży  

Edycja parametrów JPK V7 w fakturach kosztowych  

Generowanie JPK V7M  

Generowanie JPK V7K  

Techniczna deklaracja VAT  

Wysyłanie pliku JPK  

Weryfikacja statusu UPO i jego pobieranie  

Usuwanie pliku JPK  


Kody GTU i typy transakcji


Podczas wystawiania faktur pojawiła się możliwość wyboru typu transakcji i kodu GTU.  Funkcja ta dostępna jest na szablonach faktur sprzedaży nad przyciskiem Wystaw. Po kliknięciu na wybraną opcję zostanie wyświetlona odpowiednia lista. Szczegółowy opis transakcji znajduje się w artykule Szczegółowy opis transakcji.Poniżej prezentujemy tabelę z wprowadzonymi do systemu kodami GTU. Szczegółowy opis dotyczący kodów GTU znajdą się pod tym linkiem.


KOD GTUOznaczenie niektórych dostaw towarów
GTU_01Dostawa napojów alkoholowych
GTU_02Dostawa paliw
GTU_03Dostawa oleju opałowego
GTU_04Dostawa wyrobów tytoniowych
GTU_05Dostawa odpadów
GTU_06Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich
GTU_07Dostawa pojazdów oraz części samochodowych
GTU_08Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych
GTU_09Dostawa leków oraz wyrobów medycznych
GTU_10Dostawa budynków, budowli i gruntów

Oznaczenie niektórych świadczonych usług
GTU_11Przenoszenie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12Świadczenie usług o charakterze niematerialnym
GTU_13Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej


Istnieje możliwość wprowadzenia domyślnego kodu GTU, który będzie automatycznie dołączany podczas wystawiania faktury. Należy wejść w Ustawienia i wybrać Parametry JPK V7.Domyślnie wybrana jest pozycja Brak. W momencie kliknięcia na tą pozycję zostanie wyświetlona lista zawierająca kody GTU.Po wybraniu właściwego kodu GTU należy kliknąć przycisk Zapisz.


Edycja parametrów JPK V7 w fakturach sprzedaży


W systemie istnieje możliwość dodania kilku kodów GTU oraz kilku typów transakcji dotyczącej tej samej faktury.

Po wystawieniu faktury należy wejść do faktur sprzedaży następnie wybrać opcję Zaznacz wiele wybrać fakturę i z opcji zaawansowanych wybrać opcję Edycja parametrów JPK V7.W polu Typ dokumentu można wybrać jedną z czterech opcji:

  • Brak

  • Dokument zbiorczy wewnętrzny, zawiera informacje nt sprzedaży z kasy fiskalnej - kod w pliku JPK (ro)

  • Wewnętrzne dokumenty firmy - kod w pliku JPK (wew)

  • Faktura do paragonu wystawiana na żądanie nabywcy (fp)W polu Typy transakcji wybrać można kilka pozycji o ile tego dotyczy faktura. Aby dodać typ transakcji należy na niego kliknąć, natomiast usunięcie następuje poprzez kliknięcie w krzyżyk na danej pozycji lub poprzez kliknięcie na pozycję z rozwijanej listy.W polu GTU analogicznie można wybrać jak w przypadku typu transakcji kilka kodów GTU. Po wprowadzeniu wszystkich zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.Może wystąpić sytuacja w której wszystkie kody na fakturze nie wyświetlają się, wystarczy nanieść kursor na fakturę na kolumnę JPK V7, a zostaną wyświetlone wszystkie wprowadzone kody na tej fakturze.Edycja parametrów JPK V7 w fakturach kosztowych


Istnieje możliwość dodania typu dokumentu dla faktur kosztowych, aby zostały uwzględnione w pliku JPK V7. Aby tego dokonać należy po wejściu w faktury kosztowe zaznaczyć opcję Zaznacz wiele, wybrać fakturę i z opcji zaawansowanych wybrać opcję Edycja parametrów JPK V7.System umożliwia wybranie jednego typu dokumentu dotyczącej faktury sprzedaży.

  • Brak
  • Metoda kasowa - kod w pliku JPK (mk)
  • Zakup od rolnika (vat_rr)
  • Import usług (imp)Jako typ transakcji można zaznaczyć, że faktura dotyczy metody podzielonej płatności. Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć Zapisz, aby zmiany były uwzględnione w pliku JPK.

Generowanie JPK V7M


Aby wygenerować plik JPK należy przejść do zakładki Moja księgowość/Zamknij miesiąc i uruchomić proces kontroli miesiąca. Wygenerowany plik JPK będzie widoczny w zakładce Moja księgowość/JPK. Zatwierdzenie pliku JPK będzie skutkowało automatycznym zatwierdzaniem technicznej deklaracji VAT oraz umożliwieniem wysłania pliku do Urzędu Skarbowego za pomocą profilu zaufanego.


W ramach wprowadzonych zmian do zakładki JPK została dodana kolumna Zatw. W przypadku plików JPK sprzed okresu zmian (czyli do września włącznie) będą posiadały status niezatwierdzone, ponieważ wtedy wysyłało się oddzielnie deklarację VAT i plik JPK i wysyłka pliku JPK była równoznaczna z jego zatwierdzeniem. Obecnie konieczne jest zatwierdzenie JPK V7, aby móc wysłać tą deklarację.Generowanie JPK V7K


W przypadku gdy rozliczamy się kwartalnie z podatku VAT należy dla pierwszego i drugiego miesiąca w kwartale uruchomić proces kontroli miesiąca w celu wygenerowania pliku JPK. Ten plik będzie zawierać tylko część ewidencyjną i należy wysłać go do Urzędu Skarbowego. W trzecim miesiącu kwartału po uruchomieniu procesu kontroli miesiąca zostanie wygenerowana techniczna deklaracja VAT oraz plik JPK zawierający część deklaracyjną oraz ewidencyjną, którą również należy wysłać.Techniczna deklaracja VAT


Pomimo tego, że deklaracja VAT jest teraz widoczna w pliku JPK, system będzie generował deklarację VAT, która będzie się różnić od tej, która wcześniej była generowana. Deklaracja VAT ma teraz charakter techniczny i ma służyć do szybkiej weryfikacji danych, które są widoczne w pliku JPK oraz informacji o wysokości podatku do zapłaty. Wyglądem ta deklaracja będzie przypominać zaliczkę PIT i tak samo będzie można ją tylko zatwierdzić.Wysyłanie pliku JPK


W celu wysłania pliku JPK konieczne jest jego wcześniejsze zatwierdzenie. Po uruchomieniu procesu kontroli miesiąca z zakładki Moja księgowość/Zamknij miesiąc zostanie wygenerowany plik JPK w zakładce Moja księgowość/JPK. W celu zatwierdzenia go należy najechać kursorem i wybrać opcję Zatwierdź.Istnieje również możliwość wysłania pliku JPK za pomocą kwoty do autoryzacji eDeklaracji poprzez przycisk Wyślij. Aby wysłać JPK tym sposobem należy w zakładce Ustawienia/Ustawienia wysyłki plików JPK-V7 mieć zaznaczoną opcję Wyślij po zatwierdzeniu deklaracji oraz wprowadzoną kwotę przychodu (szczegółowe informacje na temat właściwej kwoty znajdują się w artykule Kwota do autoryzacji eDeklaracji) w rubryce Wyślij kwotą autoryzującą. 


Po wysłaniu pliku JPK oraz gdy minie czas weryfikacji pliku przez Ministerstwo Finansów odpowiedni status będzie widoczny w systemie księgowym. UPO dla pliku JPK V7 będzie wysyłane na adres mailowy.Weryfikacja statusu wysyłki i pobieranie UPO


W celu weryfikacji statusu wysyłki jak też pobrania UPO, konieczny będzie numer referencyjny. Ten numer można pobrać z wysłanego już pliku JPK. Należy wejść do zakładki Moja księgowość/JPK nanieść kursor na plik JPK i wybrać opcję Zmień numer referencyjny. Ten numer należy skopiować i wprowadzić na stronę https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client/Status. Po wprowadzeniu numeru referencyjnego i kliknięciu opcji Sprawdź zostanie wyświetlony status UPO oraz możliwość pobrania go w formacie PDF lub XML.Usuwanie pliku JPK


W przypadku gdy potrzebne będzie usunięcie pliku JPK należy wejść do zakładki Moja księgowość/JPK, nanieść kursor na plik JPK i kliknąć opcję Usuń. W przypadku gdy plik JPK jest zatwierdzony, przed jego usunięciem należy cofnąć zatwierdzenie.