Wszystkie operacje bankowe dotyczące rachunku firmowego, w tym koszty i przychody bankowe przekazywane są do zakładki Asystent Finansowy / Rozliczenia.Takie pozycje są rozpoznawane przez system i kategoryzowane, dzięki czemu po zaznaczeniu parametru Księguj automatycznie przychody i koszty bankowe w zakładce Ustawienia / Firma będą tworzone automatycznie dowody wewnętrzne odpowiednio w zakładkach Fakturowanie / Faktury i Moje koszty / Faktury kosztowe (lub Moja księgowość / Faktury kosztowe) z datą ostatniego dnia danego miesiąca.

W przypadku, gdyby operacja bankowa została rozpoznana niewłaściwie, należy przejść do zakładki Asystent finansowy / Rozliczenia, odszukać daną pozycję przy pomocy filtrów, zmienić typ operacji na właściwy i ponownie uruchomić proces kontroli dla danego miesiąca.

Przychody bankowe można również dodać ręcznie w zakładce Fakturowanie / Faktury / Wystaw fakturę, korzystając z szablonu Dowód wewnętrzny- otrzymane odsetki.