Rozwiązanie zawartej umowy księgowej następuje po przesłaniu wypowiedzenia na adres: wypowiedzenia@cashdirector.com z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.