Przed zamknięciem miesiąca i przesłaniem deklaracji do urzędów warto sprawdzić wprowadzone wcześniej dokumenty księgowe. W tym celu należy przejść do zakładki Zamknij miesiąc i wybrać Krok 1 - Zweryfikuj dokumenty:


Wartość widoczna na kafelku prezentuje ilość niesprawdzonych faktur:


Czerwona ikona w kolumnie SPR sugeruje brak weryfikacji dokumentu. W celu zmiany statusu należy w nią kliknąć i w poniższym oknie skorzystać z funkcji Oznacz jako sprawdzone:Z tego poziomu istnieje również możliwość odksięgowania i edycji dokumentu. Nastąpi przekierowanie do formularza faktury, w którym można nanieść zmiany. 

Dokument oznaczony jako sprawdzony można zweryfikować ponownie. W tym celu należy zaznaczyć fakturę i wybrać opcję Oznacz do poprawy:Zostanie otworzone okno, w którym konieczne jest zawarcie niezbędnych informacji o sprawdzanym dokumencie:


Po zatwierdzeniu dokument zostanie odksięgowany, a status weryfikacji zmieniony:Skorzystanie z opcji Edytuj spowoduje przeniesienie do szablonu faktury. Dodany wcześniej komentarz wyświetlony przed zaksięgowaniem dokumentu informuje o potrzebie wprowadzenia zmian określonych danych: