W systemie mOrganizer Finansów istnieje możliwość pobrania wystawionej faktury w pdf. W tym celu należy kliknąć w pasek dokumentu i wybrać opcję Pobierz pdf:W przypadku potrzeby pobrania większej ilości faktur jednocześnie należy zaznaczyć checkboxem wybrane dokumenty, rozwinąć Opcje zaawansowane i wybrać Pobierz pdf.System umożliwia jednoczesne pobranie do 10 dokumentów wystawionych w jednej walucie.