Aby wykonać zwrot VAT należy przejść do zakładki Moja księgowość/Zamknij miesiąc oraz uruchomić proces kontroli miesiąca. W zakładce JPK zostanie wygenerowany plik JPK V7 z domyślnie ustawionym przeniesieniem nadpłaty, jeśli taka wystąpiła na kolejny okres. 


Następnie należy przejść do zakładki Moja księgowość/Deklaracje wybrać funkcję Zaznacz wiele oraz oznaczyć w systemie techniczną deklarację VAT z miesiąca, za który chcemy uzyskać zwrot. Następnie z 

Opcji Zaawansowanych wybieramy funkcję Zwrot VAT.


Po wybraniu funkcji  Zwrot VAT zostanie wyświetlone okno, w którym należy wpisać wartość zwrotu, termin oraz wyrazić chęć otrzymania zwrotu bezpośrednio na rachunek VAT. Wprowadzone dane zapisać przyciskiem Zatwierdź.


Po zatwierdzeniu pojawi się systemowa informacja, że zwrot VAT został zapisany.W technicznej deklaracji kwota zostanie przeniesiona do odpowiednich pozycji. 


Cyfra 1 przypisana w pozycjach od 55-58 oznacza informację o sposobie dokonania zwrotu:


Pozycja 55 - zwrot na rachunek VAT.
Pozycja 56 - zwrot w ciągu 25 dni.
Pozycja 57 - zwrot w ciągu w ciągu 60 dni.
Pozycja 58 - zwrot w ciągu w ciągu 180 dni.Kod pliku JPK V7 zostanie automatycznie zaktualizowany w poniższych pozycjach: