System mOrganizer Finansów umożliwia usunięcie błędnie wystawionej faktury sprzedaży. W tym celu należy skierować kursor na dokument, wybrać opcję Cofnij zatwierdzenie, a następnie Kasuj


W przypadku opłaconej faktury, system uniemożliwi jej usunięcie i zostanie wyświetlony komunikat: 
W takiej sytuacji przed usunięciem faktury należy usunąć płatność, poprzez wybór opcji Rozliczenia i przycisku Usuń w kolumnie Akcje.
Usunięcie pierwszej wystawionej faktury w miesiącu nie wpłynie na prawidłowość księgową; każdej kolejnej - zaburzy sekwencję numerowania. Następna faktura zostanie wystawiona z pominięciem numeru dokumentu usuniętego. W takim przypadku należy wystawić korektę