Historię wysyłki faktury oraz status jej odczytania przez klienta można sprawdzić bezpośrednio w systemie mOrganizer Finansów w zakładce Fakturowanie/Faktury


W tym celu należy:

  • Rozwinąć fakturę (kliknąć w nią);
  • Wybrać przycisk Historia wysyłki.W nowo otwartym oknie wyświetlone zostaną szczegółowe informacje o zrealizowanej wysyłce, w tym:

  • Data wysłania - wskazuje datę i czas zrealizowania wysyłki faktury;
  • Data otwarcia - wskazuje datę i czas otworzenia wiadomości e-mail z załączoną fakturą;
  • Typ - wskazuje na typ dokumentu wysłanego do klienta (w przygotowaniu historia wysyłki monitów, wezwań do zapłaty oraz wiadomości SMS);
  • Temat - tytuł wiadomości e-mail, która została dostarczona do kontrahenta;
  • Nadawca - adres e-mail, z którego realizowana jest wysyłka;
  • Odbiorca - adres e-mail, na który została wysłana faktura.

W przypadku wysłania faktury do kilku odbiorców lub zaznaczenia opcji 'Wyślij również do mnie', na liście zostaną wyświetlone oddzielnie wszystkie adresy e-mail odbiorców.S