Skany faktur kosztowych można przekazywać do systemu poprzez wysłanie na uprzednio zdefiniowany adres e- mail. Istnieją dwie możliwości skonfigurowania adresu e-mailowego w systemie:


1. Po zalogowaniu do systemu należy przejść do zakładki Ustawienia/Email do przesyłania skanów i utworzyć adres e-mail.


2. W zakładce INBOX wybrać przycisk Skonfiguruj e-mail do przesyłania faktur pdf. 


W polu E-mail do skanów wpisać dowolny fragment tekstu. Po kliknięciu przycisku Zapisz, system doda do utworzonego tekstu ciąg znaków, aby adres był unikalny. W celu jego skopiowania należy wybrać szarą ikonę dokumentów znajdującą się z prawej strony wpisanego tekstu. W zakładce INBOX wybrać pozycję Wyślij fakturę na mailaWszystkie faktury w formacie PDF przesyłane z prywatnej skrzynki na zdefiniowany adres trafią do zakładki INBOX. Maksymalny rozmiar pliku nie powinien przekroczyć 5 MB.