Trzy proste sposoby przekazania faktur kosztowych w formie elektronicznej:


A.Korzystając z aplikacji mobilnej CashDirector (dla posiadaczy telefonów Android)

B.Poprzez wysyłanie ich na zdefiniowany uprzednio adres e-mail

C.Wgrywając ręcznie skany do system bankowości internetowej

 


A. Jak korzystać z aplikacji mobilnej

 

  1. Pobierz aplikację mobilną ze sklepu Google Play na telefonie typu Android.
  2. Po zalogowaniu do bankowości internetowej wejdź w zakładkę MÓJ BIZNES, potem USTAWIENIA Obraz zawierający jasne, kuchenka

Opis wygenerowany automatycznie i w sekcji USTAWIENIA BIZNESOWE -> Aplikacja mobilna, kliknij WYGENERUJ.  Pojawi się QR kod do połączenia z aplikacją mobilną.


 

  1. Wejdź do aplikacji CashDirector na smartfonie, wybierz opcję skanuj QR code. Po najechaniu telefonem na kod, aplikacja potwierdzi poprawne zalogowanie i poprosi o ustawienie czterocyfrowego PINu. Wprowadź go dwukrotnie lub skorzystaj z opcji skanera linii papilarnych.
  2. Aby dodać dokument kosztowy wejdź w opcję Dodaj wydatek, zrób zdjęcie faktury i kliknij Zapisz, aby aplikacja automatycznie przekazała zdjęcie dokumentu do systemu.

Potwierdzenie wgrania zdjęcia otrzymasz mailem. Aby sprawdzić czy wszystkie faktury się wgrały wejdź w systemie w zakładkę MOJE KOSZTY -> INBOX lub WSZYSTKIE.


 

 

B. Wysyłanie faktur na zdefiniowany adres e-mail

 

Zaloguj się do systemu bankowości internetowej, wejść w zakładkę MÓJ BIZNES, potem USTAWIENIA Obraz zawierający jasne, kuchenka

Opis wygenerowany automatycznie i w sekcji USTAWIENIA BIZNESOWE -> Email do przesyłania skanów, skopiuj wygenerowany e-mail, aby na ten adres przekazywać wszystkie faktury w formacie pdf.

 

 

Obraz zawierający zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie
 

C. Ręczne wgranie faktur do systemu bankowości internetowej

 

Zaloguj się do systemu, wejdź w zakładkę MÓJ BIZNES -> MOJE KOSZTY -> INBOX i po prawej stronie kliknij +WGRAJ SKANY

 

 

 

 

Następnie wgraj pojedynczy dokument lub dokument zbiorczy PDF z dysku komputera. Status przetwarzania i księgowania dokumentów przez naszego pracownika widoczny jest w zakładce WSZYSTKIE.

 

Obraz zawierający zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie