W deklaracji PIT-5 oraz PIT-5L zostały dodane dodatkowe wyjaśnienia co dane pola oznaczają. Zmienione zostały pola z → na:

  • Zaliczka na podatek PIT → Zaliczka na podatek PIT narastająco
  • Zaliczki za poprzednie miesiące → Zaliczki za poprzednie miesiące (najwyższa wyliczona kwota zaliczki na podatek PIT z poprzednich miesięcy)
  • Zaliczka do zapłaty do US → Zaliczka do zapłaty do US (różnica między zaliczka na podatek PIT oraz Zaliczki za poprzednie miesiące - nie może być mniejsze niż 0)
  • Nadpłata → Nadpłata (Suma wpłaconych zaliczek minus Zaliczka na podatek PIT - nie może być mniejsza niż 0)
  • Suma wpłaconych zaliczek → Suma wpłaconych zaliczek (Wpłacone zaliczki za deklaracje z danego roku zapłacone do ostatniego dnia rozliczanego miesiąca)
  • Kwota do zapłaty → Kwota do zapłaty (Zaliczka na podatek PIT minus Suma wpłaconych zaliczek)