W zakładce Symbole budżetów, konieczne jest zdefiniowanie symboli, którymi posługiwać się będziemy podczas planowania budżetu.

Należy wybrać przycisk Dodaj symbolWykonać następujące czynności:


1. Dodać symbol

2. Ustawić typ ( sprzedażowy, kosztowy lub inwestycyjny)

3. Ustawić Opis

4. Dodać MPK (powiązanie z planem kont wygenerowanym w zakładce Ustawienia)

5. Dodać LOB

6. Ustawić Projekt

7. Określić Właściciela biznesowego

8. Wybrać przycisk Zapisz


Na głównym panelu zakładki Symbole budżetów możliwe jest wyfiltrowanie konkretnych budżetów pod katem:

- Typów ( sprzedażowy, kosztowy, inwestycyjny)

- Aktywności ( aktywne, nieaktywne)