Generowanie deklaracji VAT-9M


Podatnicy niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D lub VAT-8, dokonujący importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których są podatnikami, zobowiązani są do składania deklaracji VAT-9M. 


W celu wygenerowania deklaracji VAT-9M należy: 


1. W zakładce Ustawienia/Firma parametr Podatnik VAT ustawić z wartością nie; 

2. Dokument dotyczący importu usług lub nabycia towarów wprowadzić zgodnie z instrukcją zamieszczoną w artykule Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów/Import usług;

3. Po zaksięgowaniu dokumentu uruchomić proces kontroli miesiąca w zakładce Moja Księgowość/Zamknij miesiąc.


Deklaracja będzie widoczna w zakładce Moja księgowość/Deklaracje.


Wysyłka możliwa jest zarówno za pomocą kwoty autoryzującej, jak i podpisu kwalifikowanego. 


Aby dokonać wysyłki deklaracji VAT-9M  za pośrednictwem podpisu kwalifikowanego należy:


1. W zakładce Moja księgowość/Deklaracje zaznaczyć deklarację checkboxem;

2. Z opcji zaawansowanych wybrać przycisk Podpis elektroniczny;


3. Podpisaną deklarację - zatwierdzić;4. Po zatwierdzeniu wybrać przycisk Wyślij;