W systemie mOrganizer finansów istnieje możliwość zaksięgowania faktury związanej z księgowaniem zakupu towarów i usług poza Polski - jednym wpisem.


W tym celu po stronie kosztów należy przejść do zakładki Moje koszty/Faktury kosztowe, kliknąć przycisk Dodaj wydatek i wybrać jeden z szablonów kosztowych w zależności od transakcji, jakiej dokument dotyczy. 


Firma rozliczana na KPIR


1. W przypadku WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) kolumna 10 należy wybrać kategorię dotyczącą zakupu towarów/materiałów. Zalecany jest szablon Zakup materiałów i towarów, gdzie znajduje się ta kategoria.

W przypadku, gdy WNT powinno zostać zaksięgowane w kolumnie 13 Pozostałe wydatki, wówczas należy wybrać na fakturze kategorię Materiały biurowe. Ta kategoria podstawia się automatycznie przy szablonie Artykuły biurowe i spożywcze.  


2. W przypadku Importu usług należy wybrać kategorię Pozostałe usługi. Zalecany jest szablon Administracja IT, gdzie znajduje się ta kategoria. 


Firma rozliczana na ryczałcie


1. Dla WNT należy wybrać kategorię Zakup towarów i materiałów - zmienić tę kategorię należy w szablonie Koszty ogólne.


2. Dla importu usług należy wybrać szablon Koszty ogólne, a więc kategorię Pozostałe usługi. 

Po wybraniu jednego ze wskazanych szablonów nie należy zmieniać kategorii, ponieważ są one odpowiedzialne za prawidłowe uwzględnienie podatku VAT w pliku JPK_V7. 


Zaksięgowanie kosztu do KPIR


Wcześniej wybrany szablon należy uzupełnić wprowadzając dane z faktury kosztowej. Podczas wpisywania danych w wierszu Pozycja na fakturze, w polu Stawka VAT - wybrać NP (nie podlega). Dzięki temu wartość faktury zostanie uwzględniona w KPIR. 


Zaksięgowanie podatku VAT naliczonego i należnego 


W celu uwzględnienia prawidłowych wartości w rejestrze VAT podczas uzupełniania szablonu faktury zakupu istnieje możliwość zastosowania dodatkowego parametru Generuj odwrotne obciążenie. Parametr ten pojawi się w momencie, gdy w danych adresowych kontrahenta zostanie ustawiony kraj inny niż Polska.Zaznaczenie parametru Generuj odwrotne obciążenie spowoduje wyświetlenie dwóch dodatkowych pól: Data naliczenia VAT oraz Data odliczenia VAT. W tym miejscu należy oznaczyć miesiąc, w którym podatek VAT powinien zostać ujęty w odliczeniu oraz naliczeniu. 


W chwili zaksięgowania dokumentu pierwotnego utworzą się 2 faktury wewnętrzne (o tym samym numerze dokumentu oraz z tą samą nazwą kontrahenta). Faktura wewnętrzna na naliczenie VAT-u wytworzy się w zakładce Fakturowanie/Faktury, natomiast na odliczenie VAT-u dokument zostanie wygenerowany w zakładce Moje koszty/Faktury kosztowe. Działania, tj. cofnięcie zatwierdzenia, zatwierdzenie, stornowanie albo usunięcie dokumentu pierwotnego spowodują analogiczną zmianę faktur wewnętrznych, natomiast edycja faktury wewnętrznej nie wpłynie na dane dokumentu pierwotnego. 


W celu weryfikacji faktury wewnętrznej należy w zakładce Fakturowanie/Faktury lub w zakładce Moje Koszty/Faktury kosztowe po lewej stronie ekranu w filtrze Rodzaj dokumentu zaznaczyć - Faktury wewnętrzne: Dokument pierwotny po stronie kosztów należy zawsze wystawić ze stawką VAT - NP. Natomiast faktury wewnętrzne automatycznie ustawione są ze stawką 23%, dlatego jeżeli w Polsce dany towar lub usługa jest opodatkowana inną stawką VAT należy ręcznie zmienić wartość na dwóch dokumentach wewnętrznych, wybierając z listy odpowiednią stawkę podatku.


W przypadku zaksięgowania dokumentu z odwrotnym obciążeniem za pomocą IDV/IBV, tworzą się faktury wewnętrzne w kopii roboczej. W związku z tym, po zaksięgowaniu dokumentu pierwotnego należy zatwierdzić faktury wewnętrzne.