W systemie istnieje możliwość zaksięgowania faktury związanej z księgowaniem zakupu towarów i usług poza Polski jednym wpisem.


W tym celu po stronie kosztów należy przejść do zakładki Moje koszty/Faktury kosztowe, kliknąć przycisk Dodaj wydatek i wybrać jeden z szablonów kosztowych w zależności od transakcji jakiej dokument dotyczy. 


1. W przypadku WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) należy wybrać kategorię dotyczącą zakupu towarów/materiałów. Zaleca się szablon Zakup materiałów i towarów gdzie taka kategoria się znajduje.


2. W przypadku Importu usług należy wybrać kategorię dotyczącą usług. Zaleca się szablon Administracja IT gdzie taka kategoria się znajduje. 


 

Po wybraniu jednego ze wskazanych szablonów, nie należy zmieniać kategorii na szablonie, ponieważ kategorie te odpowiadają za prawidłowe uwzględnienie podatku VAT w pliku JPK_V7. 


Zaksięgowanie kosztu do KPIR


Wcześniej wybrany szablon należy uzupełnić wprowadzając dane z faktury kosztowej. Podczas wpisywania danych w wierszu pozycja na fakturze w polu stawka VAT proszę wybrać NP (nie podlega). Dzięki temu wartość faktury zostanie uwzględniona w KPIR. 


Zaksięgowanie podatku VAT naliczonego i należnego 


W celu uwzględnienia prawidłowych wartości w rejestrze VAT podczas uzupełniania szablonu faktury zakupu istnieje możliwość zastosowania dodatkowego parametru Generuj odwrotne obciążenie. Parametr ten pojawi się w momencie, gdy w danych adresowych kontrahenta zostanie ustawiony kraj inny niż Polska.Zaznaczenie parametru Generuj odwrotne obciążenie spowoduje wyświetlenie dwóch dodatkowych pól Data naliczenia VAT oraz Data odliczenia VAT. W polach tych należy oznaczyć miesiąc w którym podatek VAT powinien zostać ujęty w odliczeniu oraz naliczeniu. 


W chwili zaksięgowania dokumentu pierwotnego utworzą się 2 faktury wewnętrzne (z tym samym numerem dokumentu oraz kontrahentem). Faktura wewnętrzna na naliczenie VAT-u wytworzy się w zakładce Fakturowanie/Faktury, natomiast na odliczenie VAT-u dokument zostanie wygenerowany w zakładce Moje koszty/Faktury kosztowe. W momencie cofnięcia zatwierdzenia, zatwierdzenia, stornowania albo usunięcia dokumentu pierwotnego to samo stanie się z fakturami wewnętrznymi, natomiast podczas edycji faktury wewnętrznej nie zmienią się dane na dokumencie pierwotnym. 


W celu weryfikacji faktury wewnętrznej należy w zakładce Fakturowanie/Faktury lub w zakładce Moje Koszty/Faktury kosztowe po lewej stronie ekranu w filtrze rodzaj dokumentu zaznaczyć Faktury wewnętrzneDokument pierwotny po stronie kosztów należy zawsze wystawić ze stawką VAT- NP. Natomiast faktury wewnętrzne podczas generowania automatycznie zawsze mają ustawioną stawkę 23%, dlatego jeżeli w Polsce dany towar lub usługa jest opodatkowana inną stawką VAT należy ręcznie zmienić VAT na dwóch dokumentach wewnętrznych, wybierając z listy odpowiednią stawkę podatku.


W przypadku zaksięgowania dokumentu z odwrotnym obciążeniem za pomocą IDV/IBV tworzą się faktury wewnętrzne w kopii roboczej. W związku z tym, po zaksięgowaniu dokumentu pierwotnego należy zatwierdzić faktury wewnętrzne.