Zapłać

Dodaj do koszyka

Płatności

Rozliczenia


Rozliczanie dokumentów może odbywać się na kilku poziomach. Pozwalają one na szybkie wykonanie przelewu, oznaczenie dokumentu jako już zapłacony lub automatyczne rozliczenie dokumentu.Zapłać


Wszystkich płatności dokonuje się w zakładkach Moje koszty/Faktury kosztowe lub Moja księgowość/Faktury kosztowe dla faktur kosztowych, a dla składek ZUS, podatku dochodowego i podatku VAT w zakładce Moja księgowość/ZUS i podatki.


1. Należy przejść do zakładki Moje koszty/Faktury kosztowe lub Moja księgowość/Faktury kosztowe dla faktur kosztowych, a dla składek ZUS, podatku dochodowego i podatku VAT w zakładce Moja księgowość/ZUS i podatki

2.Nakierować kursor na fakturę/składkę wyświetlaną w panelu. Wybrać przycisk Zapłać, aby dokonać bezpośredniej płatności.


Widok na fakturze kosztowej


Widok na składce ZUS
Po wybraniu Zapłać użytkownik zostanie przekierowany do modułu bankowego. Dane do przelewu będą już uzupełnione, w polu Tytuł przelewu do numeru faktury zostanie dodany kod TID (nie należy go usuwać). W celu zakończenia operacji wystarczy zatwierdzić przelew. 


Dodaj do koszyka


Przycisk Dodaj do koszyka należy wybrać, aby zrealizować przelew później.Po kliknięciu Dodaj do koszyka należy wybrać właściwy rachunek bankowy i kliknąć w Wyślij kod, po jego otrzymaniu należy wpisać go w pole Kod SMS, uzupełnić datę oraz zatwierdzić przyciskiem Dodaj do koszyka.

Koszyk można zrealizować w module bankowym Płatności/Operacje zaplanowane/Koszyk przelewów 


Przelewy opłacone z systemu są automatycznie rozliczane po zejściu kwoty z konta, zaksięgowaniu jej w banku i przesłaniu tej informacji z powrotem do modułu księgowego. Do 3 dni roboczych aktualizowany jest status – pod dokument podpinana jest płatność, a w zakładce Moja księgowość/ZUS i podatki status zmienia się na zapłacono.


Płatności


Jeśli faktura, składka ZUS lub podatek nie zostały opłacone z konta firmowego to do dokumentu można dodać płatność ręcznie.

1. Należy przejść do zakładki Moje koszty/Faktury kosztowe lub Moja księgowość/Faktury kosztowe dla faktur kosztowych, a dla składek ZUS, podatku dochodowego i podatku VAT w zakładce Moja księgowość/ZUS i podatki .

2. Nakierować kursor na dokument wyświetlany w panelu i wybrać przycisk Rozliczenia.W polu Forma płatności należy wybrać gotówkę. W przypadku wybrania opcji Przelew system nie pozwoli wybrać rachunków firmowych powiązanych z kontem.

Nie jest to błąd systemowy, numery kont zostały zablokowane celowo, ponieważ wszystkie płatności dotyczące konta firmowego należy rozliczać w zakładkach Monitoring płatności/Rozlicz płatności z fakturami sprzedaży lub Moje koszty/Rozlicz faktury kosztowe z zapłatami lub Asystent Finansowy/Rozliczenia.


Oprócz wybrania formy płatności system umożliwia nam zmianę daty oraz kwoty płatności. W celu zatwierdzenia powinno się kliknąć w przycisk Dodaj płatność.Domyślnie w filtrach po lewej stronie Status dokumentu: Opłacone jest odznaczony dlatego też całkowicie rozliczony dokument zniknie z listy płatności. W celu usunięcia płatności należy na dokumencie ponownie kliknąć przycisk Płatności i usunąć operację wybierając przycisk Usuń w kolumnie Akcje.Rozliczenia


Do zakładki Monitoring płatności/Rozlicz płatności z fakturami sprzedaży lub Moje koszty/Rozlicz faktury kosztowe z zapłatami lub Asystent Finansowy/Rozliczenia przekazywane są dane z wyciągu bankowego. Jeśli faktura nie została rozliczona automatycznie istnieje możliwość ręcznego połączenia operacji bankowej z dokumentem. 

Jeśli operacja bankowa dokonana na konto firmowe nie zostanie automatycznie połączona z dokumentem, istnieje wówczas możliwość ręcznego połączenia operacji bankowej z dokumentem. W tym celu należy przejść do zakładki Monitoring płatności/Rozlicz płatności z fakturami sprzedaży lub Moje koszty/Rozlicz faktury kosztowe z zapłatami lub Asystent Finansowy/Rozliczeniarozpoznać kontrahenta i ręcznie połączyć operację bankową z dokumentem. 


Szczegółową instrukcję znajdziesz w artykule  Ręczne łączenie operacji bankowych z dokumentami.