W zakładce Rozrachunki znajdują się dwie sekcje: Operacje bankowe i Dokumenty.
W przypadku dokonania przelewu lub otrzymania wpływu na konto firmowe w zakładce tej, po prawej stronie, pojawią się operacja bankowe. Mogą być one rozpoznane automatycznie przez system lub oznaczone jako nierozpoznane. Zadaniem użytkownika jest weryfikacja lub rozpoznanie kontrahenta i połączenie operacji z właściwym dokumentem znajdującym się w sekcji po lewej stronie. W celu połączenia dokumentów należy odszukać dany dokument korzystając z filtrów, najechać na niego, przytrzymać lewym przyciskiem myszki i przeciągnąć na operację bankową. Rozliczone pozycje znikną z listy, jeśli filtr ukryj rozliczone operacje będzie zaznaczony.

W przypadku popełnienia błędu zawsze można cofnąć połączenie klikając w czerwony krzyżyk