Asystent finansowy

Ręczne łączenie operacji bankowych z dokumentami
W zakładce Asystent finansowy/Rozliczenia znajdują się dwie sekcje: Dokumenty i Operacje bankowe. W przypadku dokonania przelewu lub otrzymania wp...
pt, 24 Sty, 2020 at 11:25 AM
Automatyczne łączenie rozrachunków
Do zakładki Rozrachunki przekazywane są operacje bankowe właściciela konta firmowego. Każda operacja składa się z następujących danych: 1. Data wyk...
śr, 24 Lip, 2019 at 4:21 PM
Rozpoznawanie kontrahenta
Nierozpoznane automatycznie przez system operacje bankowe powinny zostać rozpoznane ręcznie. W tym celu należy wybrać opcję Nieznany kontrahent, co spowoduj...
czw, 25 Lip, 2019 at 2:57 PM
TID - czym jest i do czego służy
W czasie wykonywania przelewu z poziomu Stan Biznesu / Komu ja zalegam? do numeru faktury dodawany jest ciąg znaków poprzedzony opisem TID (ID dokumentu w s...
śr, 24 Lip, 2019 at 4:09 PM
Typ operacji bankowej
W zakładce Rozrachunki po lewej stronie w Panelu filtrów  znajduje się opcja Typ operacji. Po kliknięciu w nią rozwinął się poszczególne typy operacji banko...
czw, 25 Lip, 2019 at 3:13 PM
Usuwanie połączenia między operacją bankową a dokumentem
Dokumenty w systemie mogą być rozliczone poprzez dodanie płatności ręcznej lub poprzez połączenie operacji bankowej z dokumentem w zakładce Rozrachunki.  ...
śr, 24 Lip, 2019 at 4:39 PM
Ustawienia filtrów dla rozrachunków
Do zakładki Rozrachunki przekazywane są wszystkie Operacje bankowe z konta firmowego mBank, w tym płatności kartą. W celu sprawniejszego łączenia operacji b...
czw, 25 Lip, 2019 at 3:19 PM
Przychody i wydatki prywatne
W przypadku, gdy transakcja nie jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą możemy ją skategoryzować jako przychód bądź wydatek prywatny. W tym cel...
czw, 13 Cze, 2019 at 2:54 PM
Panel filtrów- szybkie wyszukiwanie
Aby usprawnić wyszukiwanie pozycji wymagających ingerencji Użytkownika i ułatwić łączenie operacji bankowych z dokumentami zostały wprowadzone następujące f...
czw, 25 Lip, 2019 at 3:29 PM
Data rejestracji w systemie a widoczność operacji bankowych
Operacje bankowe z mBanku są przekazywane do mKsięgowości od dnia aktywacji konta w mKsięgowości i są widoczne w zakładce Rozrachunki. W chwili gdy Użytkow...
czw, 25 Lip, 2019 at 3:38 PM