Od 01.01.2022 wysyłka pliku JPK V7 z systemu mOrganizer Finansów możliwa jest jedynie za pośrednictwem kwoty do autoryzacji. Możliwość wysyłki profilem zaufanym została wyłączona.


W systemie istnieje możliwość wysyłki pliku JPK_V7 za pomocą kwoty do autoryzacji eDeklaracji. Przed wysyłką należy pamiętać aby prawidłowo ustawić wszystkie parametry. W tym celu  należy: 

1. Przejść do zakładki Ustawienia/Ustawienia wysyłki plików JPK-V7;


2. Zaznaczyć parametr Wyślij kwotą do autoryzacji, natomiast w polu Kwota autoryzacji eDeklaracji uzupełnić kwotę przychodu z zeznania rocznego.Po skierowaniu kursora na niebieską ikonę ze znakiem zapytania zostanie wyświetlona podpowiedź dotycząca kwoty, którą należy wprowadzić. 

Po ustawieniu niezbędnych parametrów można przejść do generowania pliku JPK_V7 i jego wysyłki. 

Plik należy wygenerować w zakładce Moja księgowość/Zamknij miesiąc poprzez uruchomienie procesu kontroli dla danego miesiąca.

 


Przed wysłaniem pliku JPK konieczne jest jego wcześniejsze zatwierdzenie. W celu zatwierdzenia należy skierować kursor na dokument i wybrać opcję Zatwierdź.  

Na zatwierdzonym pliku JPK_V7 pojawi się przycisk Wyślij, który należy wybrać, aby plik został wysłany kwotą do autoryzacji eDeklaracji. 
Po weryfikacji pliku przez Ministerstwo Finansów, odpowiedni status będzie widoczny w systemie księgowym. Numer referencyjny pliku JPK V7 będzie wysyłany na adres e-mail podany w zakładce Ustawienia/Firma w polu Osoba odpowiedzialna za wyliczenie podatków.  


W celu wygenerowania i pobrania UPO należy na pliku JPK_V7 kliknąć numer referencyjny, a następnie wskazany numer wkleić na stronie https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client/Status


Szczegóły dotyczące weryfikacji UPO zostały opisane w artykule Generowanie i wysyłka pliku JPK V7 od 10.2020 w sekcji Sprawdzanie statusu wysyłki.