W celu wygenerowania pliku JPK_V7M należy przejść do zakładki Moja księgowość/Zamknij miesiąc. Po zaznaczeniu danego miesiąca - kliknąć przycisk Krok 1 Uruchom proces kontroli, co spowoduje wygenerowanie pliku JPK_V7.Po przejściu do zakładki Moja księgowość/JPK będzie widoczny niezatwierdzony plik JPK_V7. Wraz z zatwierdzeniem pliku, zostanie zatwierdzona poglądowa deklaracja VAT dostępna w zakładce Moja księgowość/Deklaracje. Po zaksięgowaniu dokumentu będzie istniała możliwość wysyłki za pomocą kwoty przychodu do autoryzacji, klikając w przycisk Wyślij.Po wysłaniu pojawi się komunikat  Wysłano JPK V7.


W momencie kliknięcia akcji Wyślij, system automatycznie odświeży plik JPK w celu odświeżenia statusu wysyłki w celu widoczności dla Użytkownika informacji o wysyłce pliku do Urzędu Skarbowego. W momencie ponownej próby wysyłki danego JPK ,w jednym z poniższych statusów, wysyłka nie odbędzie się oraz zostanie wyświetlony komunikat: Statusy, dla których ponowna wysyłka nie zostanie zrealizowana przez system: 

1. Czeka na UPO; 

2. Wysłane elektronicznie; 

3. Czeka na wysyłkę elektroniczną (wstawiona do kolejki); 

4. Zlecone do wysłania;

5. Błąd. Przesłano duplikat dokumentu; 

6. Oczekuje na wysłanie; 

7. Czeka w kolejce na wysłanie. 


Możliwość wysyłki profilem zaufanym została wyłączona.


Jeśli plik JPK zostanie wysłany, ikona zmieni swoją barwę na pomarańczową, oznacza to, że plik jest w trakcie 
weryfikacji. Gdy plik JPK zostanie przetworzony - status wysyłki zmieni kolor na zielony.Status pliku JPK ulegnie zmianie w ciągu kilku minut w zależności od daty wysyłki. W przypadku wysyłki dokumentu w dniu ostatecznego terminu - weryfikacja może potrwać dłużej ze względu zwiększoną ilość przesyłanych plików do urzędów. 


Podczas próby wysyłki korekty pliku JPK_V7 zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy o konieczności zweryfikowania wysyłki dokumentu pierwotnego, jeżeli pierwotny JPK_V7 nie będzie wysłany: Po wyświetleniu komunikatu należy sprawdzić status wysyłki pierwotnego pliku, a następnie zdecydować, czy mimo wszystko korekta powinna być wysłana, czy możliwe jest usunięcie korekty i wysyłanie pierwotnej i zaktualizowanej wersji JPK_V7

Sprawdzenie statusu wysyłki


Pomyślne wysłanie pliku JPK_V7 z systemu spowoduje, że w zakładce INBOX w folderze Inne zostanie umieszczone UPO.Status wysyłki pliku JPK można zweryfikować na stornie e-mikrofirma.mf.gov.pl.


W celu sprawdzenia statusu należy wprowadzić numer referencyjny pobrany z systemu z zakładki Moja księgowość/JPK, skierować kursor na plik JPK_V7 i kliknąć przycisk Zmień numer referencyjny.  


Teraz proszę skopiować numer referencyjny w pole oraz kliknąć w przycisk sprawdź.
Jeśli plik został poprawnie wysłany wyświetli się UPO do pobrania w formacie PDF lub XML.


Po prawidłowej wysyłce pliku JPK z Systemu dokument UPO zostanie automatycznie przesłany do e-Segregatora. Aby to sprawdzić należy przejść do zakładki INBOX/ Inne i wybrać podzakładkę Nieprzypisane